دانش آموزان استقبال

Best_of-2.jpg

 

سلام دانشجوهاى عزيز 

بدىنوسيله شما را صميمانه دعوت به شركت در كلاسهاى ورزشى خويش مينماييم.
شهر „وايما“ دوره هاى اموزشى فرهنگى فراوانى جهت شركت و استفاده دانشجويان „باؤ اونيورستى“ و „موزيك هوخ شوله“ مينمايد. كلاسهاى ورزشى باشگاه ما قسمتى از اين دوره هاى ورزشى فرهنگى ميباشد.
ما خوشحال خواهيم شد اگر شما در كلاسهاى ورزشى ما شركت كنيد.
جوجيتسو ورزش رزمى همه جانبه اى ميباشد و در باشگاه ما ورزشگارهاى زيادى از كشورهاى مختلف دنيا شركت ميكنند. براى شركت امتحانى مجانى ميتوانيد در هر وقتى به نزد ما بياييد. براى شروع فقط نياز به يك شلوار گرمكن و پيراهن ورزشى داريد. شهريه ماهانه براى عضويت در باشگاه ما فقط ١٠ يورو ميباشد.