Gửi các bạn sinh viên

Best_of-2.jpgGửi các bạn sinh viên,

chúng tôi xin mời các bạn sử dụng chương trình thể thao của chúng tôi. Thành phố Weimar tổ chức cho các sinh viên của trường đại học tổng hợp „Bauhaus“ và trường đại học âm nhạc „Franz Liszt“ một chương trình thể thao và văn hóa tương đối lớn. Chúng tôi cũng cùng tham gia vào chương trình này.

Chúng tôi rất vui mừng, nếu các bạn sinh viên đến với chúng tôi. Ju-Jutsu rất phong phú và trong câu lạc bộ của chúng tôi có nhiều người hoạt động thể thao đến từ nhiều nước. Bất cứ lúc nào, bạn có thể tham gia một chương trình luyện tập thử, miễn phí. Để bắt đầu khởi hành bạn chỉ cần một quần thể thao và một áo T-Shirt. Chương trình luyện tập của chúng tôi chỉ tốn 10 € cho những người không có thu nhập riêng.

Xin mời bạn hãy ghé thăm chúng tôi và luyện tập cùng chúng tôi.